Resmi Gazete No: 30318 Resmi Gazete Tarihi: 31/01/2018 MADDE 1 - 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî
2018 Asgari Ücret ile değişen tüm parametreler  1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta
21 Ekim 2020 Tarihli ve 31281 Sayılı Resmi Gazete (tıklayınız)
  YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Söz
  YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Bazı Fakülte ve Enstitülerin Kurulması ile Belirtilen Enstitülerin Kapatılması, Kırıkkale Üniversitesi
  YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/466, 467, 468, 469,
  YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği –– Ardahan Üniversitesi
  YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği –– Ardahan Üniversitesi
  YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ––
  YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı
Normalde bir işveren çalıştırdığı bir işçi için SGK'ya %34,5 oranında prim ödüyor. Bu oranın %2'si kısa
506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel istihdam eden sandıklar, bankalar, sigorta