Emeklilikte Yaşa takılana kıdem tazminatı hakkı

A- | A+
Emeklilikte Yaşa takılana kıdem tazminatı hakkı

Kıdem tazminatına hak kazanabilmenin bir çok şartları var. Bu şartlardan biride  sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayılarının emeklilik aylığı bağlanması için yeterli olduğu, ancak emeklilik maaşı için yaştan beklenilmesi durumunda  işçilerin kendi istekleri ile işyerinden ayrılarak kıdem tazminatına hak kazanmalarıdır. 

Bu uygulama 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim ödeme kuralı olarak biliniyor. 15 yıl kuralından emekli olabilmeye kısmi emeklilikte deniliyor. Kısmi emeklilik için asgari olmak üzere kadınların 58, erkeklerin 60 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün kuralından faydalanıyor. 9 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar için sigortalılık süresi 25 yıl, prim ödeme gün sayısının da 4500 gün olması gerekiyor. Kısmi emeklilik yaşı gelenler için daha çok çalışmadan emekli olmayı sağlıyor. 

Bu düzenlemeye göre emekli olabilmek için sadece yaştan dolayı bekleyen işçiler çalıştıkları işyerlerinde en az bir yıl çalışmış olmak koşulu ile kendi istekleri ayrıldıklarında kıdem tazminatına hak kazanıyorlar. İşçilerin bu haktan yararlanabilmeleri için sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünden  sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayılarının emeklilik için yeterli olduğunu gösteren bir belgeyi alıp işverene vermeleri yeterli olacaktır. 

Bu hak sadece bir işyeri ile sınırlı değil. İşçiler emekliliğe hak kazandıkları tarihe kadar bütün işyerlerinde  bir yıl çalıştıktan sonra kendi istekleri ile işyerinden ayrıldıklarında kıdem tazminatına hak kazanırlar.  Konuyu örneklerle açıklayalım. 

Örnek 1:  X Anonim şirketinde  1 yıldan beri çalışan 47 yaşındaki işçi  Hasan Beyin emekli olabilmesi için 25 yıllık sigortalılık süresini ve 52 yaşını doldurması ve en az 5525 gün prim ödemesi gerektiğini varsayalım. Mevcut durumda Hasan Beyin 25 yıldan beri sigortalılık süresi  ve 6000 iş günüde prim ödeme gün sayısı vardır. Mehmet Bey kendi isteği ile işten ayrıldığında kıdem tazminatı alabilir mi? 

Hasan Bey,  sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısındaki koşulları yerine getirdiğinden bu konuyu belgeleyen yazıyı sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünden alarak işverene vermek suretiyle kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir. 

Örnek 2: Hasan Bey Xşirketindeki işinden ayrıldıktan sonra  Ylimited şirketine ait işyerinde işe giriyor ve burada 4 yıl çalışıyor. Hasan Bey bu işyerinden de kendi isteği ile ayrıldığında kıdem tazminatı alabilir mi? 

Hasan Bey, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamladığına ilişkin koşulları yerine getirdiğini işverenine sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünden alacağı belgeyi işverene verip  işten kendi isteği ile ayrılarak kıdem tazminatını alabilir. 

Arif Temir

eyt  emeklilik  emeklilikte yasa takilanlar   

YORUMLAR