Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak YDO İlişkin Sirküler Yayınlandı

A- | A+
Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak YDO İlişkin Sirküler Yayınlandı

19/10/2020 tarihli ve KVK-55/ 2020-2 / Yatırım İndirimi – 41 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,29 (yüzde beş virgül yirmidokuz) olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bigi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

YORUMLAR