SGK sahte işyerlerini kodluyor...

A- | A+
SGK sahte işyerlerini kodluyor...

SGK'nın sahte sigortalılık hizmet bildirimlerinden kaynaklanan zararların önlenebilmesi amacıyla gerek sahte sigortalı bildiriminde bulunduğu anlaşılan kişilerin aynı fiili yeniden işlemelerinin önüne geçilmesi, gerekse sahte işyerlerinin tespit edilebilmesi için işyeri tescil ve e-bildirge programlarında değişiklikler yapılmıştır.

İşyeri tescil ve e-bildirge programlarında yapılan bahse konu değişiklikler ile işyerleri tescil durumları itibariyle;
-Sahte (S)
-Kontrollü(K)
-Şüpheli (Ş)
Olmak üzere üç farklı sınıflandırmayla tanımlanmış olup, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Programında “Sahte İşyeri”, “Kontrollü İşyeri” ve “Şüpheli İşyeri”nden bildirilen hizmetlerin turuncu renk ile “S”, “K”, “Ş” ile gösterimi sağlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2018/6 sayılı Sahte, Kontrollü ve Şüpheli işyerleri ile ilgili yapılacak işlemlere ilişkin Genelgesi yayımlanmıştır. Yayımlanan genelge ile sahte sigortalı bildirimlerinin SGK’ya verdiği zararın önüne geçilebilmesi ve sahte sigortalı olarak bildirilen vatandaşların sonradan telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşılaşmalarının önlenmesi amacıyla sahte, kontrollü ve şüpheli iş yerleri ile bu iş yerlerinden hizmet bildirimi yapılmış kişiler hakkında Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince/ Sosyal Güvenlik Merkezlerince yapılacak işlemler açıklanmıştır.

1)Sahte İşyeri Tanımlaması ve Bu İşyerleri Hakkında Yapılacak İşlemler

a)Sahte işyeri; Gerçekte hiçbir ticari ve mesleki faaliyeti olmaması ve somut bir varlığı bulunmamasına rağmen, iş yeri dosyasından sahte sigortalı bildirimi yapabilmek amacıyla işyeri dosyası tescil edilmesi veya yeni iş yeri dosyası tescil edilmeksizin kurumca tescil edilmiş faal veya gayri faal işyeri bilgilerini kullanarak bu iş yeri dosyaları üzerinden sigortalılık bildirimi yapan işyerleri sahte işyeri olarak kabul edilmektedir.

b)Sahte işyeri ve sahte sigortalılığın tespiti halinde;

1.Sahte işyeri tescil ettirdiği tespit edilen kişilerce, sahte işyerlerinden bildirilen APHB’den dolayı tahakkuk etmiş ve ödenmemiş damga vergisi ve buna ilişkin gecikme zammı borçları, APHB’nin iptal edilmesi üzerine sistem tarafından iptal edilmemektedir.

2.Sahte tescilli işyerinin alt işvereni de sahte işyeri olarak tanımlanmaktadır. Alt işverenin, gerçek kişi olması halinde TCKN, tüzel kişi olması halinde VKN anahtar olarak kullanılarak bu gerçek veya tüzel kişiler adına tescil edilmiş/edilecek diğer işyerleri hakkında da otomatik olarak “Şüpheli İşyeri” tanımlaması yapılacaktır.

3.Sahte olduğu tespit edilen sigortalıların hizmeti ve tescili geciktirilmeden iptal edilecektir.

İşverence verilen APHB “I”, dört aylık sigorta primleri bordroları ise “T” kodu girilerek hizmet iptali yapılacaktır.

2)Kontrollü İşyeri Tanımlaması ve Bu İşyerleri Hakkında Yapılacak İşlemler

a)Kontrollü işyeri;

Her ay düzenli olarak APHB göndermelerine rağmen SGK tarafından tebliğe çıkarılan işyeri sicil ve işkolu kodu numarası bildirimi, idari para cezası ve ödeme emri gibi yazıları tebellüğ etmediği ve primlerini de ödemediği veya çok cüz’i tutarda ödediği anlaşılan işyerleri hakkında “Kontrollü İşyeri” tanımlaması yapılacaktır.

b)Kontrollü işyeri tespiti halinde;kontrollü işyeri olarak sisteme tanımlanmış olan işyerlerinden e-Sigorta kanalıyla APHB gönderilmesine izin verilmediği için, bu işyerlerinin “Sahte İşyeri” olup olmadığına yönelik incelemeler öncelikli olarak sonuçlandırılıp “Sahte İşyeri” olmadığı tespit edilen işyerlerinin “Kontrollü İşyeri” tanımlaması kaldırılarak APHB göndermesine izin verilecektir.

İşyerinin sahte olduğuna kanaat getirilmesi halinde ise kontrollü işyeri tanımlamasının kaldırılmaması hususunda ara karar verilip kurumca yapılan denetimler ve kontroller sonucunda “Sahte İşyeri” olduğuna kanaat getirilen işyerleri için “Kontrollü İşyeri” tanımlaması “Sahte İşyeri” olarak değiştirilecektir.

3)Şüpheli İşyeri Tanımlaması ve Bu İşyerleri Hakkında Yapılacak İşlemler

a)Şüpheli İşyeri;Sahte işyeri olarak tanımlanmış olan işyerlerinin, işverenlerinin, gerçek kişi olması halinde TCKN, tüzel kişi olması halinde VKN ile tüzel kişiliği oluşturan ortaklarının TCKN/VKN anahtar olarak kullanılması yoluyla bu kişiler adına aynı veya farklı sosyal güvenlik merkezlerinde tescil edilmiş/edilecek diğer işyerleri ile bu gerçek veya tüzel kişilerin ortak/üst düzey yönetici olduğu/olacağı diğer işyerleri, sistem tarafından “Şüpheli İşyeri” olarak tanımlanacaktır.

b)Şüpheli işyeri tespiti halinde;Şüpheli işyerinin sahte işyeri olup olmadığı amacıyla yapılan yerel denetim ve araştırma/inceleme işlemleri sonucunda işyerinin sahte olduğuna kanaat getirilmesi halinde “Şüpheli İşyeri” tanımlaması “Kontrollü İşyeri” olarak değiştirilmesi konusunda ara karar verilecektir. Yapılan yerel denetim ve araştırma/inceleme işlemlerinin nihai sonucuna göre tanzim edilecek rapor gereği ise “Şüpheli İşyeri” tanımlaması, ya “Sahte İşyeri” olarak değiştirilecek ya da kaldırılacaktır.

SGK GENELGESİ GENELGESİ 2018-6 Sahte, Kontrollü ve Şüpheli İşyerleri ile İlgili Yapılacak İşlemler genelgesi için tıklayınız.

 

sgk  sahte isyeri  sahte sigorta   

YORUMLAR