Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Giriş sınavının yazılı bölümü 18
  Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
  COVID-19 ertelemeleri kapsama alınmazken, BAĞ-KUR borçlarına yapılandırma zorunluluğu getirildi. Kamudan iade alacağı bulunanlara mahsup olanağı tanındı. TBMM
  Bu köşeden birkaç aydır vergi barışı, SGK ve Vergi borçlarının yapılandırılması, kasa affı, matrah artırımı gibi
Geçtiğimiz hafta cuma günü Meclise mali mevzuat ve uygulamalarını yakından ilgilendiren bir Torba Kanun Teklifi sunuldu.
19/10/2020 tarihli ve KVK-55/ 2020-2 / Yatırım İndirimi – 41 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2020 yılı
Salgın sonrası yoğun biçimde talep edilen ve Hükümetin bazı bakanları tarafından Ekim ayı sonu işaret edilen
COVID-19 pandemisinin ekonomide yarattığı daralmanın aşılması ve vergi gelirlerinin artırılmasına yönelik oluşturulan “yapılandırma” programı merakla bekleniyor.
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği'nin geçici 1'inci, 2'nci ve 4'üncü maddeleri dışındaki maddelerinin yürürlüğe
10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508). 3 Ağustos 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30851 TEBLİĞ Hazine ve
Resmi Gazete No: 30318 Resmi Gazete Tarihi: 31/01/2018 MADDE 1 - 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî