Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarında Usul ve Esasları Değişiklikliği

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarında Usul ve Esasları Değişiklikliği
Vergi ve Mesleki Haberler A- | A+   26.10.2020 10.25

 

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

İlgili yönetmelikte 28.11.2012 tarihli 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin adı değiştirilmiştir.

Bu yönetmelikte yer alan Gümrük ve Ticaret bakanlığının adı “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

Önem arz eden konuların değişiklikleri özet olarak şöyledir.

- Yönetmeliğin 18/7’nci maddesinde belirtilen hissedarlar tarafından verilecek vekâletnamenin noterden onaylanması mecburiyeti getirilmiştir.

- Yönetmeliğin 35’nci maddesinde, Yönetim Kurulunun mevcut olmaması veya toplantı nisabı oluşmasına imkan bulunmaması halinde ve 12’nci madde uyarınca münhasıran yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi amacıyla çağrısız toplantı yapılmak istenmesi halinde, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tamamının imzaları noterce onaylanmış dilekçesiyle bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi istenebileceği düzenlenmiştir.

- Ticaret Bakanlığına müracaatta istenen imza sirküleri örneği kaldırılmıştır.

- Bakanlık temsilcisinin ücretlerinin Cumhurbaşkanı tarafından belirleneceği ve temsilci için yatırılacak ücretler üzerinden temsilci talep eden şirket tarafından bu ücretler üzerinden vergi kesintisi yapılamayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

- İlk yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1; EK-2; EK-3 ; EK-4; EK-5 ve EK-6 leri bu tebliğle yeniden değiştirilmiştir.

(Resmi Gazete: 09.10.2020 tarihli ve 31269 sayılı)

Kaynak: Berker Bostancı - https://www.hurses.com.tr/

.

Son Güncelleme: 26.10.2020 10:26
 

YORUMLAR

Trend Haberler