Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem Tazminatı Tavanı
Sosyal Güvenlik A- | A+   07.11.2023 15.41

Kıdem Tazminatı Tavanı: Çalışanların En Yüksek Alabileceği Tazminat Tutarı

Kıdem tazminatı, işçilerin işverenine bağlı olarak çalıştığı her yıl için 30 günlük brüt ücreti üzerinden hesaplanan ve işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken bir tazminattır. Kıdem tazminatı tavanı ise, bir işçinin kıdem tazminatı olarak alabileceği en yüksek miktarı ifade eder.

2023 İkinci Dönem Kıdem Tazminatı Tavanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 07.07.2023 tarihli genelgesi ile 2023 yılı ikinci dönem kıdem tazminatı tavanı 23.489,83 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren kıdem tazminatı almaya hak kazanan işçiler için geçerlidir.

Kıdem Tazminatı Tavanı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı tavanı, işçinin son brüt ücretine göre hesaplanır. Son brüt ücret, işçinin işverene bağlı olarak çalıştığı son ayda aldığı brüt ücrettir. Kıdem tazminatı tavanı, bu tutarın 23.489,83 TL ile çarpılmasıyla bulunur.


Kıdem tazminatına hak kazanan bir işçinin kıdem tazminatı hesaplanması için kıdem süresinin hesaplanması gerekmektedir. Kıdem tazminatı süresinin hesaplanmasında işçinin iş akdinin fesih edildiği tarihten işe giriş tarihi çıkarılarak bir (1) gün ilave edilir.

Örneğin, bir işçinin son brüt ücreti 5.000 TL ise, bu işçinin alabileceği kıdem tazminatı tavanı 23.489,83 TL x 5 = 117.449,15 TL'dir.

Kıdem Tazminatı Tavanı Aşılabilir mi?

Kıdem tazminatı tavanı, bir işçinin alabileceği en yüksek tazminat miktarıdır. Ancak, işçinin son brüt ücreti tavan miktarını aşarsa, işçi bu tutarın tamamını tazminat olarak alabilir.

Örneğin, bir işçinin son brüt ücreti 30.000 TL ise, bu işçinin alabileceği kıdem tazminatı 23.489,83 TL'yi aşıyor. Bu durumda, işçi 30.000 TL'nin tamamını tazminat olarak alabilir.

 

Kıdem Tazminatı Tavan Miktarı Üzerinde Tazminat Hak Eden İşçi Tazminatını Alabilir Mi?

  • 4875 sayılı İş Kanunu ile kıdem tazminatı tavan tutarının üzerinde ödeme yapılmasına uygulanacak cezai müeyyideler kaldırılmıştır.

  • Kıdem tazminatı tavan tutarının üzerinde bir ödeme yapılması işveren inisiyatifine bırakılmıştır.
  • Fakat işverenler kıdem tazminatı tavan tutarı üzerinde ödeme yapmaya zorlanamazlar.

Kıdem tazminat sadece damga vergisi tabidir.

  • Kıdem tazminatı çalışanların yıllar boyunca sarf ettiği emeğin karşılığı olması neticesinde gelir vergisi ve SGK primleri açısından istisna kapsamındadır.
  • Kıdem tazminatının hesaplanması neticesinde işçiye ödenmesi öncesi sadece damga vergisi (binde 7,59) kesintisi yapılmaktadır.

Kıdem Tazminatı Tavanı Çalışanları Nasıl Etkiler?

Kıdem tazminatı tavanı, çalışanları iki şekilde etkiler:

  • Tazminat miktarını sınırlar: Kıdem tazminatı tavanı, bir işçinin alabileceği tazminat miktarını sınırlandırır. Bu nedenle, işçinin son brüt ücreti tavan miktarını aşarsa, işçi bu tutarın tamamını tazminat olarak alamaz.
  • Tazminat miktarını eşitler: Kıdem tazminatı tavanı, farklı ücretler alan işçiler için tazminat miktarını eşitler. Bu nedenle, yüksek ücret alan işçiler ile düşük ücret alan işçiler, kıdem tazminatı olarak aynı miktarı alabilir.
  •  

Sonuç

Kıdem tazminatı tavanı, çalışanların kıdem tazminatı olarak alabileceği en yüksek miktarı ifade eder. Kıdem tazminatı tavanı, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 23.489,83 TL olarak belirlenmiştir.

Son Güncelleme: 07.11.2023 15:41
Kıdem  Tazminatı  Tavanı 

YORUMLAR

Trend Haberler